Wyszkolenie

Valor REBEL QUEEN av Dandee

  • zdany egzamin ratowniczy specjalności terenowej klasy 0, Państwowej Straży Pożarnej